Phổ Yên là một thành phố nằm ở phía nam tỉnh Thái NguyênViệt Nam.

Bản đồ Huyện Phổ Yên

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Phổ Yên

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Phổ Yên tại Remaps.vn