Đồng Hỷ là một huyện nằm ở phía đông bắc tỉnh Thái NguyênViệt Nam. Trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đóng trên địa bàn huyện.

Bản đồ Huyện Đồng Hỷ

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Đồng Hỷ

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Đồng Hỷ tại Remaps.vn