Huyện Châu Thành nằm ở phía nam của tỉnh An Giang, có vị trí địa lý:

Huyện có diện tích 357,20 km², dân số năm 2019 là 151.368 người[2], mật độ dân số đạt 436 người/km².

Bản đồ huyện Châu Thành – An Giang

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Châu Thành – An Giang

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Châu Thành – An Giang tại Remaps.vn