Huyện nằm ở khu vực trung tâm của tỉnh An Giang, có vị trí địa lý:

Huyện lỵ của huyện là thị trấn Cái Dầu, cách thành phố Long Xuyên 33 km về phía bắc và cách thành phố Châu Đốc 22 km về phía nam. Huyện có diện tích tự nhiên 425,7 km², trên địa bàn huyện có nhiều kinh rạch dẫn nước vào đồng như: rạch Thầy Phó, rạch Hóa Cù, kinh xáng Cây Dương (Bình Mỹ), rạch Phù Dật, rạch Voi (Cái Dầu), kinh xáng Vịnh Tre (Vĩnh Thạnh Trung), kinh Cần Thảo, kinh Đào (Mỹ Đức)…

Bản đồ huyện Châu Phú

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Châu Phú

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Châu Phú tại Remaps.vn