Huyện Chợ Mới nằm ở phía đông của tỉnh An Giang, có địa giới hành chính:

Huyện Chợ Mới được bao bọc bởi sông Tiềnsông Hậusông Vàm Nao và rạch Cái Tàu Thượng, có 2 cù lao là cù lao Ông Chưởng và cù lao Giêng.

Bản đồ huyện Chợ Mới

 Download miễn phí BĐQH huyện Chợ Mới

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Chợ Mới tại Remaps.vn