Huyện Chợ Mới nằm ở phía đông của tỉnh An Giang, có địa giới hành chính:

Huyện Chợ Mới được bao bọc bởi sông Tiềnsông Hậusông Vàm Nao và rạch Cái Tàu Thượng, có 2 cù lao là cù lao Ông Chưởng và cù lao Giêng.

Bản đồ huyện Chợ Mới

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Chợ Mới

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Chợ Mới tại Remaps.vn