Với các bạn làm chuyên môn về Bất động sản cho Chủ đầu tư, thì việc nắm được thông tin, vị trí, hình dáng … của các Dự án Bất động sản của Công ty mình là một điều quan trọng và cần thiết.

1. CHUỖI PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

Trong chuỗi phát triển Bất động sản, ban đầu là những khu đất nằm trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, sau đó đến giai đoạn đền bù, tiếp theo là có quy hoạch 1/500, rồi xây dựng, bán hàng, bàn giao, và cuối cùng là quản lý hàng tồn kho và chăm sóc khách hàng. Với mỗi giai đoạn, luôn có những nhu cầu liên quan đến dự án đó và luôn có những câu hỏi mà sếp yêu cầu trả lời nhanh, ví dụ như:

  • Ở giai đoạn nghiên cứu khả thi, các thông tin cần biết bao gồm dự án ở đâu, quy hoạch như thế nào, gần cái gì, giao thông tốt không, tiềm năng, các dự án xung quanh, khoảng cách đến các dự án đó, giá cả các dự án xung quanh…., để quyết định có đầu tư hay không.
  • Trong giai đoạn đền bù giải tỏa, các thông tin cần kiểm tra nhanh như thửa đất này trong dự án hay ngoài dự án, nếu trong thì ở vị trí quy hoạch nào, nếu nửa trong nửa ngoài thì trong bao nhiêu, ngoài bao nhiêu… các thông tin này để quyết định có mua miếng đất đó hay không, nếu trong dự án thì mua, ngoài thì thường không mua.
  • Trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng, có thể cần đến việc đưa bản đồ quy hoạch lên bản đồ thì trông như thế nào.
  • Trong quá trình bán hàng, cần ghi chú lại xem nhóm sản phẩm nào đang bán, sản phẩm nào bán được sản phẩm nào chưa. Tương tự là trong quá trình bàn giao, sản phẩm nào đã bàn giao, sản phẩm nào chưa…
  • Trong quá trình quản lý hàng tồn kho và chăm sóc khách hàng, cũng cần biết sản phẩm nào còn tồn kho, khách hàng đang hỏi đến sản phẩm nào…
  • Ngoài ra còn có các nhu cầu như giới thiệu tập dự án của công ty, giới thiệu tiềm năng của dự án, dẫn nhà đầu tư đi xem dự án, các nhu cầu này xuất hiện trong quá trình làm M&A dự án.

Tóm lại, có rất nhiều nhu cầu về dự án liên quan đến bản đồ. Với một người làm nghề, đặc biệt là các vị trí về kế hoạch, đầu tư trong công ty Bất động sản thì việc hiểu biết về thông tin các dự án của công ty mình là điều bắt buộc.

Để quản lý các thông tin trên, chúng ta có thể dùng nhiều cách và nhiều phần mềm khác nhau như CAD, Excel, file PDF, file trình chiếu Powerpoint, Google MyMaps, Google Earth. Hiện nay, Remaps có thể hoàn toàn là một lựa chọn tuyệt vời bên cạnh các lựa chọn trước đây. Remaps tích hợp tất cả các công cụ liên quan đến Bất động sản để giúp người làm chuyên môn có thể quản lý dự án của mình một cách tốt nhất và đồng bộ nhất.

2. DANH MỤC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN REMAPS

Để quản lý được Danh mục Dự án bất động sản trên bản đồ của Remaps, người dùng cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1 – Tạo một tài khoản trên Remaps: Dữ liệu dự án là dữ liệu cá nhân và định danh, do đó để bắt đầu tạo lập danh mục dự án để quản lý trên Remaps, người dùng cần tạo tài khoản, việc tạo tài khoản này giúp định danh và cá nhân hóa dữ liệu. Cách thức tạo tài khoản được mô tả chí tiết ở đây.
  • Bước 2 – Tạo lập Danh mục dự án: Có thể tạo lập danh mục dự án bằng cách vẽ lên bản đồ (độ chính xác tương đối), hoặc quét tọa độ dựa trên tọa độ góc ranh VN2000 của Dự án (độ chính xác cao). Sau khi vẽ hoặc quét tọa độ, chỉ cần lưu vào dữ liệu cá nhân là hoàn thành. Dữ liệu này bảo mật và cá nhân hóa, chỉ cá nhân người dùng mới có thể truy cập. Cách thức vẽ hoặc quét tọa độ được mô tả chi tiết ở đây.
  • Bước 3 – Bổ sung các thông tin của Dự án và quản lý các thông tin đó: Việc bổ sung thông tin như là một cách ghi chú để có thể truy cập thông tin nhanh chóng khi cần thiết. Cách thức ghi chú được mô tả ở đây.