Thị xã Thái Hòa nằm ở phía bắc và thuộc vùng tây bắc tỉnh Nghệ An trên toạ độ: từ 19°13’ – 19°33’ vĩ độ Bắc và 105°18’ – 105°35′ kinh độ Đông, cách thành phố Vinh 90 km về phía tây bắc, có vị trí địa lý:

Theo thống kê năm 2019, thị xã Thái Hòa có diện tích 135,14 km², dân số là 66.127 người, mật độ dân số đạt 489 người/km².[3]

Bản đồ Thị xã Thái Hòa

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thị xã Thái Hòa

Xem Trực quan hơn BĐQH Thị xã Thái Hòa tại Remaps.vn