Huyện Tân Kỳ có vị trí địa lý:

Huyện có diện tích 729,2 km², dân số năm 2019 là 147.257 người[2], mật độ dân số đạt 202 người/km².

Bản đồ huyện Tân Kỳ

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Tân Kỳ

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Tân Kỳ tại Remaps.vn