Thành phố Yên Bái nằm bên sông Hồng, cách Hà Nội 154 km về phía tây bắc. Thành phố có vị trí địa lý:

Thành phố rộng 108,15 km², dân số năm 2019 là 100.631 người[1], mật độ dân số đạt 930 người/km².

Bản đồ Thành phố Yên Bái

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành phố Yên Bái

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Yên Bái tại Remaps.vn