Huyện Bạch Thông nằm ở trung tâm tỉnh Bắc Kạn, có vị trí địa lý:

Bản đồ Huyện Bạch Thông

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Bạch Thông

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Bạch Thông tại Remaps.vn