Phan Rang – Tháp Chàm (thường được gọi tắt là Phan Rang) là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Tên Phan Rang được phiên âm Việt hóa của từ Panduranga và tên Tháp Chàm được đặt để đề cập đến cụm tháp Po Klong Garai nằm ở phía Tây thành phố.

Bản đồ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Xem Trực quan hơn BĐQH thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tại Remaps.vn