Ninh Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Bản đồ huyện Ninh Sơn

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Ninh Sơn

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Ninh Sơn tại Remaps.vn