Huyện Tháp Mười nằm ở phía đông của tỉnh Đồng Tháp, có vị trí địa lý:

Huyện có diện tích 535 km², dân số năm 2019 là 131.791 người[1], mật độ dân số đạt 246 người/km².

Bản đồ huyện Tháp Mười

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Tháp Mười

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Tháp Mười tại Remaps.vn