Quỳnh Phụ là một huyện thuộc tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Huyện Quỳnh Phụ được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ hai huyện Quỳnh Côi và huyện Phụ Dực vào năm 1969.

Bản đồ huyện Quỳnh Phụ

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Quỳnh Phụ 

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Quỳnh Phụ tại Remaps.vn