Kiến Xương là một huyện nằm ở phía nam tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Bản đồ huyện Kiến Xương

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Kiến Xương 

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Kiến Xương tại Remaps.vn