Huyện Ngân Sơn nằm ở phía đông bắc tỉnh Bắc Kạn, có vị trí địa lý:

Bản đồ Huyện Ngân Sơn

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Ngân Sơn

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Ngân Sơn tại Remaps.vn