Huyện Bắc Mê nằm ở phía đông tỉnh Hà Giang, có vị trí địa lý:

Huyện Bắc Mê có diện tích 856,07 km², dân số năm 2019 là 54.592 người[2], mật độ dân số đạt 64 người/km².

Bản đồ huyện Bắc Mê

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Bắc Mê

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Bắc Mê tại Remaps.vn