Huyện Năm Căn nằm ở phía đông nam tỉnh Cà Mau, có vị trí địa lý:

Huyện Năm Căn có diện tích 495,40 km², dân số năm 2019 là 56.813 người[4], mật độ dân số đạt 115 người/km².

Bản đồ Huyện Năm Căn

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí Huyện Năm Căn

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Năm Căn tại Remaps.vn