Huyện Đầm Dơi nằm ở phía đông nam tỉnh Cà Mau, có vị trí địa lý:

Huyện Đầm Dơi có diện tích 822,88 km², dân số năm 2019 là 175.629 người[1], mật độ dân số đạt 213 người/km².

Bản đồ Huyện Đầm Dơi

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí Huyện Huyện Đầm Dơi

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Đầm Dơi tại Remaps.vn