Huyện Cai Lậy nằm ở phía tây tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý:

Huyện có 150 tuyến kênh, rạch với tổng chiều dài 427 km.[3]

Tại Cai Lậy đã tìm thấy các di chỉ vỏ sò và ốc biển được xác định hơn 4.500 năm.

Bản đồ huyện Cai Lậy

Download miễn phí BĐQH huyện Cai Lậy

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Cai Lậy tại Remaps.vn