Huyện Cai Lậy nằm ở phía tây tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý:

Huyện có 150 tuyến kênh, rạch với tổng chiều dài 427 km.[3]

Tại Cai Lậy đã tìm thấy các di chỉ vỏ sò và ốc biển được xác định hơn 4.500 năm.

Bản đồ huyện Cai Lậy

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Cai Lậy

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Cai Lậy tại Remaps.vn