Cái Bè là bờ phía Bắc của cầu Mỹ Thuận, là cửa ngõ đi thành phố Vĩnh Long và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cái Bè tiếp giáp:[2]

Bản đồ huyện Cái Bè

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Cái Bè

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Cái Bè tại Remaps.vn