Huyện Ba Bể nằm ở phía tây bắc tỉnh Bắc Kạn, có vị trí địa lý:

Bản đồ Huyện Ba Bể

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Ba Bể

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Ba Bể tại Remaps.vn