Thái Nguyên là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Thái Nguyên, nằm bên bờ sông Cầu, là một trong những thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam.

Bản đồ Thành phố Thái Nguyên

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành phố Thái Nguyên

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Thái Nguyên tại Remaps.vn