Lai Châu là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Thành phố Lai Châu nằm ở phía đông tỉnh Lai Châu, là thành phố có dân số ít nhất Việt Nam.

Bản đồ thành phố Lai Châu

 Download miễn phí BĐQH Thành phố Lai Châu

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Lai Châu tại Remaps.vn