Lai Châu là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Thành phố Lai Châu nằm ở phía đông tỉnh Lai Châu, là thành phố có dân số ít nhất Việt Nam.

Bản đồ thành phố Lai Châu

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành phố Lai Châu

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Lai Châu tại Remaps.vn