Thành phố Bạc Liêu nằm ở vị trí địa lý từ 9o16’05’’ vĩ độ Bắc 105o45’06’’ kinh độ Đông. Thành phố Bạc Liêu nằm ở phía đông tỉnh Bạc Liêu, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 288 km, cách thành phố Cần Thơ khoảng 110 km có vị trí địa lý:

Bản đồ Thành phố Bạc Liêu

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí Thành phố Bạc Liêu

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Bạc Liêu tại Remaps.vn