Bắc Kạn là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bắc KạnViệt Nam.

Bản đồ Thành phố Bắc Kạn

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành phố Bắc Kạn

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Bắc Kạn tại Remaps.vn