Quận 4 (hay Quận Tư) là một quận nội thành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Quận 4 là nơi có di tích Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà thờ Xóm Chiếu… cùng nhiều kiến trúc tôn giáo khác.

Tọa độ: 10°45′42″B 106°42′9″Đ

Bản đồ Quận 4

Quốc gia Việt Nam
Vùng Đông Nam Bộ
Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở UBND 18 Đoàn Nhữ Hài, phường 13
Phân chia hành chính 13 phường
Thành lập 1933
Đại biểu quốc hội
  • Trần Lưu Quang
  • Dương Văn Thăng
  • Nguyễn Trần Phượng Trân

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Quận 4

Xem Trực quan hơn BĐQH Quận 4 tại Remaps.vn