Huyện Trần Văn Thời nằm ở phía tây tỉnh Cà Mau, có vị trí địa lý:

Huyện có diện tích 702,72 km², dân số năm 2019 là 197.679 người[1], mật độ dân số đạt 281 người/km².

Bản đồ Huyện Trần Văn Thời

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí  Huyện Trần Văn Thời

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Trần Văn Thời tại Remaps.vn