Tân Uyên là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Huyện Tân Uyên có diện tích là 903 km² và dân số là 42.221 người với 8 dân tộc: Thái, Kinh, Laha, Mông, Khơ Mú, Dao, Lào, Giáy và Tày, trong đó người Thái chiếm số đông với gần 52%

Bản đồ huyện Tân Uyên

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Tân Uyên 

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Tân Uyên tại Remaps.vn