Huyện Tân Hồng nằm ở phía bắc tỉnh Đồng Tháp, có vị trí địa lý:

Xã có diện tích 311 km², dân số năm 2019 là 75.456 người[1], mật độ dân số đạt 243 người/km².

Diện tích toàn huyện là 311 km². Địa hình huyện chủ yếu là đồng bằng phù sa cổ,thềm tích tụ-xâm thực. Có kênh Trung ương, Thày Ba Đàn, Thống Nhất chảy qua; phía bắc huyện có đường biên giới với Campuchia.\

Bản đồ huyện Tân Hồng

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Tân Hồng

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Tân Hồng tại Remaps.vn