Quỳ Châu nằm trong vùng kinh tế Phủ Quỳ, trung tâm của miền Tây Bắc Nghệ An. Huyện có nhiều thuận lợi để phát triển sản xuất và chế biến nông lâm sản, khai thác khoáng sản và tiềm năng du lịch.

Huyện Quỳ Châu nằm ở phía tây bắc của tỉnh Nghệ An, có vị trí địa lý:

Bản đồ huyện Qùy Châu

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Qùy Châu

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Qùy Châu tại Remaps.vn