Phủ Lý là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Bản đồ huyện Phủ Lý

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Phủ Lý 

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Phủ Lý tại Remaps.vn