Huyện Phong Điền nằm ở phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, có vị trí địa lý:

Bản đồ Huyện Phong Điền

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Phong Điền

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Phong Điền tại Remaps.vn