Huyện Pác Nặm nằm ở phía bắc của tỉnh Bắc Kạn, có vị trí địa lý:

Bản đồ Huyện Pác Nặm

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Pác Nặm

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Pác Nặm tại Remaps.vn