Huyện Pác Nặm nằm ở phía bắc của tỉnh Bắc Kạn, có vị trí địa lý:

Bản đồ Huyện Pác Nặm

Download miễn phí BĐQH Huyện Pác Nặm

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Pác Nặm tại Remaps.vn