Nậm Nhùn là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Huyện có diện tích 1.388,08 km², dân số năm 2019 là 27.261 người[2], mật độ dân số đạt 19 người/km².

Bản đồ huyện Nậm Nhùn

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Nậm Nhùn  

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Nậm Nhùn tại Remaps.vn