Huyện Mỹ Lộc nằm ở phía bắc của tỉnh Nam Định, có vị trí địa lý:

Huyện có diện tích 72,7 km² với địa hình thấp, bằng phẳng, đất phù sa với Sông Hồng và sông Đào chảy qua là cơ sở cho việc trồng lúa và màu trên địa bàn huyện. Theo thống kê năm 1999, Mỹ Lộc có 66.000 dân. 9% dân số theo đạo Thiên Chúa. Huyện Mỹ Lộc cách thành phố Nam Định 7 km, cách thủ đô Hà Nội 83 km.

Bản đồ Huyện Mỹ Lộc

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Mỹ Lộc

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Mỹ Lộc tại Remaps.vn