Lương Tài (tên cũ là Lang Tài) là một huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Bản đồ huyện Lương Tài

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Lương Tài 

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Lương Tài  tại Remaps.vn