Huyện Hưng Nguyên là một huyện đồng bằng tả ngạn sông Lam, nằm ở phía nam của tỉnh Nghệ An, có vị trí địa lý:

Dân số năm 2009 là 114.210 người. 15% dân số theo đạo Thiên Chúa.

Theo thống kê năm 2019, huyện Hưng Nguyên có diện tích 159,20 km², dân số là 124.245 người, mật độ dân số đạt 780 người/km².

Bản đồ huyện Hưng Nguyên

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Hưng Nguyên

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Hưng Nguyên tại Remaps.vn