Huyện Gò Công Đông nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý:[4]

Huyện nằm giữa hai con sông Vàm Cỏ (ở phía bắc) và sông Tiền (ở phía nam) đoạn được gọi là sông Cửa Tiểu, và một đoạn sông Soài Rạp ở đông bắc chảy vào Biển Đông. Các con sông này đổ vào Biển Đông qua các cửa Soài Rạp (ở phía bắc) và cửa Tiểu (ở phía nam). Dọc theo bờ biển là dải rừng phòng hộ ven biển.[4] Huyện có 32 km bờ biển.[5]

Huyện có diện tích 267,68 km², dân số năm 2019 là 139.060 người,[2] mật độ dân số đạt 520 người/km².

Bản đồ huyện Gò Công Đông

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Gò Công Đông

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Gò Công Đông tại Remaps.vn