Đức Linh là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Tọa độ: 11°11′43″B 107°31′34″Đ

Bản đồ Huyện Đức Linh

Quốc gia Việt Nam
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Tỉnh Bình Thuận
Huyện lỵ thị trấn Võ Xu
Trụ sở UBND 546 Cách mạng Tháng Tám, khu phố 1, thị trấn Võ Xu
Phân chia hành chính 2 thị trấn, 10 xã

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Đức Linh

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Đức Linh tại Remaps.vn