Huyện Đô Lương nằm ở trung tâm tỉnh Nghệ An, có vị trí địa lý:

Theo thống kê năm 2019, huyện có diện tích 350,433 km², dân số là 213.543 người, mật độ dân số đạt 609 người/km².[1]

Huyện Đô Lương có diện tích 350,433 km² dân số năm 2010 là 193.890 người. Có 4,86% dân số theo đạo Thiên Chúa.

Bản đồ huyện Đô Lương

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Đô Lương

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Đô Lương tại Remaps.vn