Huyện Định Hóa nằm ở phía tây bắc tỉnh Thái Nguyên, có vị trí địa lý:

Bản đồ Huyện Định Hóa

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Huyện Định Hóa

Xem Trực quan hơn BĐQH Huyện Định Hóa tại Remaps.vn