Cần Giờ là một huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Huyện có diện tích 704,45 km², mật độ dân số đạt 102 người/km².

Một số điểm du lịch nổi tiếng của Cần Giờ bao gồm:

 • Bãi biển Long Hòa
 • Rừng ngập mặn Cần Giờ
 • Di tích lịch sử Nhà máy điện Phú Định
 • Di tích lịch sử Lăng Nguyễn Văn Trỗi

Cần Giờ là một huyện đang phát triển nhanh chóng, với nhiều dự án đầu tư lớn đang được triển khai. Huyện có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt là về du lịch, nông nghiệp và công nghiệp.

Dưới đây là một số thông tin chi tiết về huyện Cần Giờ:

 • Vị trí địa lý: Cần Giờ là huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Huyện có diện tích 704,45 km², dân số năm 2019 là 74.960 người, mật độ dân số đạt 102 người/km². Huyện lỵ là thị trấn Cần Thạnh.
 • Địa hình: Cần Giờ là huyện có địa hình thấp, chủ yếu là đồng bằng và rừng ngập mặn.
 • Khí hậu: Khí hậu của Cần Giờ mang tính chất nhiệt đới gió mùa, với hai mùa mưa và nắng rõ rệt.
 • Kinh tế: Cần Giờ là huyện đang phát triển nhanh chóng, với nhiều dự án đầu tư lớn đang được triển khai. Huyện có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt là về du lịch, nông nghiệp và công nghiệp.
 • Du lịch: Cần Giờ là huyện có tiềm năng du lịch lớn, với nhiều bãi biển đẹp, rừng ngập mặn và các di tích lịch sử. Một số điểm du lịch nổi tiếng của Cần Giờ bao gồm:
  • Bãi biển Long Hòa
  • Rừng ngập mặn Cần Giờ
  • Di tích lịch sử Nhà máy điện Phú Định
  • Di tích lịch sử Lăng Nguyễn Văn Trỗ. Để xem rõ chi tiết hơn về quy hoạch huyện Cần Giờ, xem thêm thông tin bên dưới.

Bản đồ Cần Giờ

Bản đồ huyện Cần Giờ 

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện Cần Giờ

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện Cần Giờ tại Remaps.vn