Huyện An Phú có địa thế tạm chia làm 3 phần. Sông Hậusông Bình Di và sông Châu Đốc chạy song song tạo nên cù lao An Phú ở giữa. Hai bên là các xã bờ Tây sông Châu Đốc và bờ Đông sông Hậu. Ngoài ra còn có cù lao Vĩnh Trường (xưa gọi là cù lao Ba – do tiếng Chăm nghĩa là 3 cù lao) ở phía Nam.

Hầu hết diện tích huyện An Phú đều là đồng bằng, có nhiều nơi bị ngập úng thường xuyên. Đất đai chủ yếu là đất phù sa.

Bản đồ huyện An Phú

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH huyện An Phú

Xem Trực quan hơn BĐQH huyện An Phú tại Remaps.vn