Pháp luật có quy định rõ ràng về việc người sử dụng đất nông nghiệp phải thực hiện đúng mục đích sử dụng đất. Vậy nếu muốn xây nhà trên đất nông nghiệp, chủ sở hữu cần chú ý những vấn đề gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

1. Đất nông nghiệp bao gồm những loại đất gì?

Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 có quy định nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau:

        Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác

        Đất trồng cây lâu lắm

        Đất rừng sản xuất

        Đất rừng phòng hộ

        Đất rừng đặc dụng

        Đất nuôi trồng thủy sản

        Đất làm muối

        Đất nông nghiệp khác gồm đất để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, giá cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm, đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Tất cả các loại đất được liệt kê trong nhóm ở trên được coi là đất nông nghiệp. Tiếp theo Remaps sẽ cùng các bạn tìm lời giải đáp cho câu hỏi có được xây nhà trên đất nông nghiệp?

2. Có được xây nhà trên đất nông nghiệp?

co-duoc-xay-nha-tren-dat-nong-nghiep-khong-news.remaps.vn

Có được xây nhà ở trên đất nông nghiệp không

Điều 6 Luật Đất đai có quy định về nguyên tắc sử dụng đất phải đúng theo mục đích sử dụng đất. Ngoài ra Điều 12 Luật Đất đai 2013 cũng có quy định nghiêm cấm hành vi sử dụng đất không đúng mục đích.

Như vậy, việc xây nhà trên đất nông nghiệp là không được phép vì pháp luật quy định đất nông nghiệp phải được sử dụng đúng mục đích.

3. Mức phạt khi xây nhà trên đất nông nghiệp

Việc xây nhà ở trên đất nông nghiệp là tự ý chuyển mục đích sử dụng đất mà không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mức phạt đối với hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp được quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP như sau:

Mức phạt khi xây nhà trên đất trồng lúa ở nông thôn

Hành vi xây nhà trên đất trồng lúa ở nông thôn Mức phạt
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép dưới 0,01 ha Phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,01ha đến dưới 0,02ha Phạt tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,02ha đến dưới 0,05ha Phạt tiền từ 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,05ha đến dưới 0,1ha Phạt tiền từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,1ha đến dưới 0,5ha Phạt tiền từ 30.000.000 – 50.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,5ha đến dưới 01ha Phạt tiền từ 50.000.000 – 80.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 01ha đến dưới 03ha  

Phạt tiền từ 80.000.000 – 120.000.000 VNĐ

Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 03ha trở lên Phạt tiền từ 120.000.000 – 250.000.000 VNĐ

Mức phạt khi xây nhà trên đất rừng

Hành vi xây nhà trên đất rừng Mức phạt
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép dưới 0,02ha Phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,02ha đến dưới 0,05ha Phạt tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,05ha đến dưới 0,1ha Phạt tiền từ 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,1ha đến dưới 0,5ha Phạt tiền từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,5ha đến dưới 01ha Phạt tiền từ 30.000.000 – 50.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 01ha đến dưới 05ha Phạt tiền từ 50.000.000 – 100.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 05ha trở lên Phạt tiền từ 100.000.000 – 250.000.000 VNĐ

Trường hợp chuyển đất rừng đặc dụng là rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang mục đích khác thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 02 lần.

Mức phạt khi xây nhà trên đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác ở nông thôn

Hành vi Mức phạt
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép dưới 0,02ha Phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,02ha đến dưới 0,05ha Phạt tiền từ 5.000.000 – 8.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,05ha đến dưới 0,1ha Phạt tiền từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,1ha đến dưới 0,5ha Phạt tiền từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,5ha đến dưới 01ha Phạt tiền từ 30.000.000 – 50.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 01ha đến dưới 03ha Phạt tiền từ 50.000.000 – 100.000.000 VNĐ
Diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 03ha trở lên Phạt tiền từ 100.000.000 – 200.000.000 VNĐ

Mức phạt khi xây nhà trên đất nông nghiệp tại khu vực đô thị

Hình thức và mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt so với quy định về xây nhà trên đất nông nghiệp ở khu vực nông thôn.

Kết luận: Việc xây nhà ở trên đất nông nghiệp tùy theo diện tích sử dụng trái phép và tùy theo khu vực, mức phạt đối với việc xây nhà ở trên đất nông nghiệp có thể bị phạt lên đến 500.000.000 VNĐ.

4. Làm thế nào để xây nhà trên đất nông nghiệp?

Pháp luật có quy định rõ ràng về việc người sử dụng đất nông nghiệp phải thực hiện đúng mục đích sử dụng đất. Vì vậy, nếu muốn xây nhà ở trên đất nông nghiệp, người sử dụng đất cần phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để có thể xây nhà ở trên đất nông nghiệp.

Có thể bạn quan tâm: