Thành phố Phúc Yên nằm ở phía Đông Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Thành phố Phúc Yên có vị trí địa lý:

Thành phố Phúc Yên có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 phường: Đồng XuânHùng VươngNam ViêmPhúc ThắngTiền ChâuTrưng NhịTrưng TrắcXuân Hòa và 2 xã: Cao MinhNgọc Thanh.

Tọa độ: 21°14′20″B 105°42′18″Đ

Bản đồ Thành phố Phúc Yên

[icon name=”download” prefix=”fas”] Download miễn phí BĐQH Thành phố Phúc Yên

Xem Trực quan hơn BĐQH Thành phố Phúc Yên tại Remaps.vn