Nhà đất do được nhận thừa kế cần có những thủ tục gì? Điều này được pháp luật quy định ra sao?


Với dân sống ngày càng tăng và mật độ dân cư đông đúc như các thành phố lớn thì đất đai luôn là một vấn đề cực kì quan trọng nhưng đầy rủi ro về pháp lý. Trong đó, việc bán đất khi được nhận thừa kế từ cha mẹ hay ông bà khá phức tạp về mặt pháp lý nên không tránh được việc rủi ro. Nên bài viết này sẽ cung cấp đầy các thông tin pháp lý về quy định mua bán nhà đất do được nhận thừa kế được quy định cụ thể trong Luật pháp của Việt Nam.

Quy định bán nhà đất do được nhận thừa kế (nguồn: internet)

Quyền thừa kế nhà đất là gì ?

 • Quyền thừa kế đất đai theo quy định của pháp luật là quyền mà mọi công dân có thể để lại tài sản của mình cho người khác và có quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Như vậy, công dân có quyền hưởng di sản thừa kế là đất đai theo di chúc hoặc theo pháp luật.
 • Quy định về thừa kế đất đai là một trong những quyền căn bản và được luật pháp quy định, chính vì thế việc thừa kế đất đai là điều cần thiết để tài sản đất đai được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách dễ dàng và đúng theo ý nguyện của người lập di chúc.
 • Việc lập di chúc vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần thực hiện theo đúng theo quy định của pháp luật. Hiện nay, pháp luật không có quy định riêng đối với việc thừa kế đất đai, việc áp dụng pháp thừa kế đối với đất đai là tổng hợp các quy định về luật dân sự và luật đất đai hiện hành

Quyền thừa kế được pháp luật quy định như thế nào ?

Việc lập di chúc của người để lại di sản là quyền sử dụng đất mà người đó không minh mẫn, không sáng suốt, bị những người đồng thừa kế hoặc người khác đe dọa, cưỡng ép thì di chúc của họ không có hiệu lực quy định tại (khoản 1 Điều 630 Bộ luật dân sự 2015).

Người lập di chúc có thể lập di chúc theo nhiều hình thức khác nhau như di chúc bằng văn bản, di chúc có người làm chứng, di chúc miệng, di chúc được công chứng, chứng thực.

Với mỗi hình thức lập di chúc khác nhau, pháp luật đều có quy định cụ thể cho từng hình thức và hình thức của di chúc phải đúng theo các quy định cụ thể này.

Hơn nữa, các hình thức của di chúc đều phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại (Điều 630 BLDS 2015) thì mới được coi là di chúc hợp pháp, từ đó mới có cơ sở để xem xét hiệu lực của di chúc.

 • Thừa kế theo pháp luật

Hiện nay BLDS 2015 hiện hành quy định rằng nếu người để lại di sản không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp, di chúc vô hiệu, di chúc bị rách nát hư hỏng mà không thể hiện được nội dung của di chúc  hoặc những người thừa kế được chỉ định trong di chúc từ chối nhận di sản thì di sản sẽ được Chia theo pháp luật

Việc hưởng thừa kế theo pháp luật này được chia theo hàng thừa kế, theo đó pháp luật quy định có ba hàng thừa kế, các hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu hàng thừa kế trước không có ai hoặc họ từ chối nhận di sản.

Như vậy, nếu di sản là quyền sử dụng đất không được để lại bằng di chúc, hoặc di chúc bị vô hiệu, hết hiệu lực theo quy định của pháp luật thì di sản là quyền sử dụng đất sẽ được chia theo pháp luật cho người thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật.

 • Các trường hợp thừa kế đất đai theo quy định của pháp luật
 • Thừa kế đất đai theo di chúc

Thừa kế đất đai là việc thừa kế trong đó tài sản để lại của người chết là đất đai. Đây là trường hợp mà quyền thừa kế đất đai đã được viết trên di chúc, chính vì thế chỉ cần chia theo đúng như trên thừa kế (Nếu là di chúc hợp pháp).

Nhưng người nhận di sản từ di chúc phải đi khai nhận di sản đất đai tại văn phòng công chứng để xác nhận.

 • Thừa kế đất đai không có di chúc

Trường hợp này rất dễ dẫn đến tranh chấp, nhưng nếu không có di chúc thì các di sản bao gồm đất đai sẽ được tuân thủ, phân chia theo quy định về thừa kế đất đai.

Những người thừa kế di sản sẽ được chia theo hàng thừa kế, trình tự và các điều kiện để được nhận thừa kế. Và sau đó người nhận di sản phải đi khai nhận di sản tại văn phòng công chứng.

Người thừa kế nhận theo di chúc (nguồn: internet)

Quy định về việc bán nhà đất khi được nhận thừa kế :

Về điều kiện để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013, theo đó để bán được căn nhà này, cần có các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên đảm bảo thi hành án
 • Trong thời hạn sử dụng đất

Do đó, trong trường hợp bạn bán nhà đất do được nhà thừa kế từ cha mẹ để lại mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn cần làm như sau:

Họp gia đình và thỏa thuận về việc phân chia đối với căn nhà mà bố mẹ bạn để lại. Việc thỏa thuận được lập thành văn bản phải được công chứng hoặc chứng thực.

Quy định về thủ tục khai nhận thừa kế (Theo Bộ luật dân sự năm 2015, Luật công chứng năm 2014 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng như sau) :

Bước 1: Lập văn bản khai nhận di sản

 • Trình tự thực hiện:

– Những người được hưởng di sản thừa liên hệ với phòng công chứng để lập thông báo về việc khai nhận di sản.

– Việc công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế phải được niêm yết công khai tại UBND phường, xã nơi có di sản hoặc nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản trong vòng 15 ngày (Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP).

– Nếu sau thời gian niêm yết không có tranh chấp hay khiếu nại, người được hưởng di sản tiến hành khai nhận di sản tại phòng công chứng.

 • Hồ sơ pháp lý các bên khai nhận di sản thừa kế:
 •  CMND hoặc hộ chiếu (bản chính kèm bản sao) của từng người
 •  Hộ khẩu (bản chính kèm bản sao)
 •  Giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận hôn nhân thực tế hoặc xác nhận độc thân (bản chính kèm bản sao)
 •  Hợp đồng ủy quyền (bản chính kèm bản sao), giấy ủy quyền (nếu xác lập giao dịch thông qua người đại diện)
 • Giấy khai sinh, Giấy xác nhận con nuôi; bản án, sơ yếu lý lịch, các giấy tờ khác (bản chính kèm bản sao) chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người thừa kế
 • Hồ sơ pháp lý của người để lại di sản thừa kế:
 • Giấy chứng tử (bản chính kèm bản sao) của người để lại di sản, giấy báo tử, bản án tuyên bố đã chết (bản chính kèm bản sao).
 •  Giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận hôn nhân thực tế hoặc xác nhận độc thân (bản chính kèm bản sao)
 •  Di chúc (nếu có)
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là di sản thừa kế.

Bước 2: Thực hiện các nghĩa vụ tài chính

 • Trình tự thực hiện: Người được hưởng di sản liên hệ Chi cục thuế quận, huyện nơi có di sản làm thủ tục đóng thuế và phí trước bạ.
 • Thành phần hồ sơ:

– Bản chính giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu di sản.

– Bản chính văn bản khai nhận di sản đã được công chứng.

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu): 02 bản

– Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu): 02 bản

– Các giấy tờ cá nhân (như mục khai nhận di sản) (02 bản sao chứng thực)

Bước 3: Sang tên cho người nhận di sản

 • Trình tự thực hiện:

– Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND quận/huyện nơi có di sản.

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu hẹn, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết.

 • Thành phần hồ sơ:

– Bản chính giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu di sản.

– Văn bản khai nhận di sản thừa kế có chứng nhận của phòng công chứng.

– Các giấy tờ cá nhân (như mục khai nhận di sản).

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu): 02 bản

– Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu): 02 bản

Trên đây, là toàn bộ quy định về việc quy định để được bán nhà đất được pháp luật quy định rõ ràng trong Bộ luật đất đai hiện hành. Hy vọng bài viết cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin cần thiết trong trường hợp bạn cần bán nhà đất do mình được nhận từ việc hưởng thừa kế.

Khi bạn bán nhà hay chuyển nhượng nhà đất, bạn phải chịu những những khoản thuế và thuế gì? Mời bạn tìm hiểu  chi tiết qua bài viết “CÁC LOẠI THUẾ KHI MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT” nhé.

Tác giả: Ngo Duc Tai

Bài viết liên quan: Các loại thuế khi mua bán chuyển nhượng nhà đất

Hotline: 1900 633804

Website: https://remaps.vn/

Email: hotro@remaps.vn

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/remaps.vn

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/533671267519885

You tube: https://www.youtube.com/channel/UCBB0XnDfh9aDb4fA4Bv5fJA/