Những chính sách về bất động sản, minh bạch thị trường, thuế, trái phiếu… trong các Nghị định, Nghị quyết mới được ban hành mang đến những tác động tích cực và giúp thị trường bất động sản 2023 phát triển lành mạnh, bền vững hơn.

Theo nhận định của các chuyên gia, một số chính sách mới liên quan đến khung giá đất, đánh thuế bất động sản, hồ sơ chào bán, pháp lý dự án,… dự báo sẽ mang đến những tác động lớn đến thị trường bất động sản.

Từ năm 2022 đã có có nhiều Nghị quyết, Nghị định mới ban hành liên quan đến chính sách cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên kể từ khi bắt đầu có hiệu lực thì phải mất một thời gian để nhận thấy sự tác động của các chính sách đến thị trường.

mot-so-chinh-sach-tac-dong-den-thi-truong-bat-dong-san-nam-2023

Một số chính sách mới tác động đến thị trường bất động sản năm 2023

Đầu tiên là Nghị định 44/2022/NĐ-CP về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. Cả 2 nghị định này đều được ban hành vào thời điểm cuối tháng 06 và có hiệu lực từ giữa tháng 08/2022 với những điểm mới đáng chú ý.

Nghị định quy định rõ về việc sử dụng thông tin dữ liệu thị trường nhà ở; yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp thông tin về dự án và lượt giao dịch bất động sản cho Sở Xây dựng; yêu cầu công khai giấy tờ pháp lý bất động sản và thông tin về thị trường nhà ở. Nhiều chuyên gia nhận định rằng việc công khác các thông tin về thị trường nhà ở sẽ giúp thị trường lành mạnh và phát triển bền vững hơn.

Đối với quy định sử dụng thông tin dữ liệu thị trường nhà ở, Nghị định nêu rõ hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gồm dữ liệu online từ cổng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (batdongsan.xaydung.gov.vn) hoặc qua cổng thông tin điện tử của các sở xây dựng.

Một điểm đáng chú ý tại Điều 18 của Nghị định cũng yêu cầu các chủ đầu tư dự án phải cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu về dự án, sản phẩm đủ điều kiện giao dịch và lượt giao dịch bất động sản cho Sở Xây dựng theo biểu mẫu trong mỗi kỳ báo cáo.

Cụ thể là các thông tin kê khai, dữ liệu về dự án, cơ cấu loại bất động sản của dự án cần được thực hiện trước khi có thông báo khởi công hoặc trước khi được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án. Cùng với đó là các thông tin kê khai về bất động sản đủ điều kiện giao dịch, đăng tải văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai phải được thực hiện trước khi chủ đầu tư đưa sản phẩm trong dự án ra giao dịch.

Địa chỉ tiếp nhận việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về thị trường nhà ở là Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại: batdongsan.xaydung.gov.vn.

Như vậy, Nghị định 44/2022/NĐ-CP sẽ góp phần minh bạch thị thông tin thị trường bất động sản, giúp cơ quan quản lý có thể tham gia điều tiết thị trường, kiểm soát pháp lý dự án, giúp người mua nhà có cơ sở thông tin, dữ liệu về dự án, tránh các trường hợp mua sản phẩm dự án chưa đủ điều kiện mở bán. Đây cũng sẽ là những cơ sở tạo niềm tin cho người mua nhà, giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững hơn.

Một trong những chính sách quan trọng cần kể đến là Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/06/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao có những điểm mới về chính sách đất đai đáng lưu ý.

Trong đó có việc hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và các luật khác có liên quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; bỏ khung giá đất, có phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; người sở hữu nhiều nhà, đất sẽ đánh thuế cao hơn; giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; cơ sở tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất theo quy định.

Cùng với đó, người dân thuộc diện bị thu hồi đất sẽ có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đồng thời quy định chế độ sử dụng đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định việc sửa Luật Đất đai vừa kế thừa, phát huy các quy định của pháp luật về đất đai đã được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh là đúng đắn, vận hành thông suốt, vừa khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

Các chính sách mới về đất đai theo Nghị quyết 18-NQ/TW hướng tới đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, nhà đầu tư và Nhà nước trong quản lý và sử dụng đất, giảm thiểu tiêu cực về đất đai. Cùng với đó là giảm thiểu được lãnh phí, tiêu cực; giảm tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến đất đai; đất đai sẽ được sử dụng hiệu quả và bền vững hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Nghị quyết 18-NQ/TW giúp đảm bảo quyền lợi của người dân, việc sử dụng đất được linh hoạt hơn, tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại.

Đặc biệt, nghị quyết này cũng giúp nhà đầu tư biết rõ các trường hợp cần đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, từ đó chủ động hơn trong sản xuất và kinh doanh; có thể trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; được tiếp cận đất đai linh hoạt hơn dưới tác động của chính sách mở rộng hạn mức và đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và thị trường cho thuê đất nông nghiệp được phát triển.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn giảm được chi phí sử dụng đất khi thủ tục hành chính về đất đai được cải thiện; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm được đổi mới và tăng cường; kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng được siết chặt; nguồn lực đất đai cho sản xuất và kinh doanh được giải phóng khi những khó khăn, vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất được xử lý triệt để và tình trạng đầu cơ đất đai, không đưa đất vào sử dụng được hạn chế do có các chế tại cụ thể và đủ mạnh được đưa ra.

Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định việc kế thừa, phát huy các quy định của pháp luật về đất đai đã được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh là đúng đắn, vận hành thông suốt, vừa khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, vừa phải đảm bảo tính tổng thể, chiến lược, lâu dài, bảo đảm tính khả thi, minh bạch, hài hòa lợi ích quốc gia, công cộng, lợi ích của doanh nghiệp, của người dân, để đất đai thực sự trở thành nguồn lực quan trọng đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Dưới góc độ tài chính, các chuyên gia nhận xét Nghị định 65/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 16/09/2022 nhằm sửa đổi bổ sung Nghị định 153/NĐ-CP về chào bán trái phiếu riêng lẻ cũng có nhiều điểm mới đáng chú ý, chủ yếu liên quan đến các đối tượng tham gia vào thị trường này. Trong số đó, đã nâng cao tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp; tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư; yêu cầu chặt hơn về hồ sơ chào bán và phương thức phát hành; xếp hạng tín nhiệm bắt buộc trong trường hợp cụ thể.

Nghị định 65/2022/NĐ-CP về thị trường trái phiếu sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp bất động sản có năng lực, uy tín dễ dàng hơn trong việc huy động vốn. Theo các chuyên gia, những điểm mới của Nghị định 65/2022/NĐ-CP nhằm tăng trách nhiệm của nhà đầu tư khi mua trái phiếu doanh nghiệp.

Đơn cử như việc nhà đầu tư phải đọc bản công bố thông tin và tự ký xác nhận việc tiếp nhận đầy đủ những thông tin doanh nghiệp công bố; đồng thời hiểu pháp luật và chịu trách nhiệm về việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra, các quy định trong Nghị định 65/2022/NĐ-CP cũng được làm chặt chẽ hơn như nhà đầu tư sẽ không được tham gia vào các hợp đồng cùng đầu tư trái phiếu do nhà đầu tư chuyên nghiệp khác rao bán. Nghị định mới cũng quy định rõ về việc thiết lập một trường thứ cấp để giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, đặt ra lộ trình để đưa trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ giao dịch trên thị trường này.

Nhìn chung, điểm tích cực của Nghị định 65/2022/NĐ-CP là giúp thị trường trái phiếu của Việt Nam phát triển thực chất hơn, tạo cơ sở cho các doanh nghiệp công bố công khai, minh bạch thông tin huy động được nguồn vốn trung và dài hạn hiệu quả trên thị trường.

Với lĩnh vực bất động sản, những chính sách mới là cơ hội cho các doanh nghiệp có năng lực, uy tín huy động vốn để triển khai những dự án chất lượng, khơi thông nguồn cung, đáp ứng nhu cầu về sản phẩm ngày càng cao của người dân.

Có thể bạn quan tâm: