Màu trên các thửa đất biểu thị loại quy hoạch gì?

Bạn có thể xem bảng giải thích chi tiết cho các kí hiệu quy hoạch tại đây

Thông tin hữu ích?
290
253

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *