Làm thế nào để đăng bán?

Hiện tại chức năng đăng bán trên giao diện mới chưa được mở. Tuy nhiên bạn vẫn có thể lưu thửa đất/ vị trí vào My Data và gửi vị trí đó cho người khác. Người nhận được link có thể xem được chính xác vị trí thửa đất đó trên bản đồ chung và các thông tin mà bạn lưu lại trên thửa đất đó.

Thông tin hữu ích?
278
248

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *